Sorin Szucs. NOAPTEA

Pentru A.,

pentru nopţile de vară cu ferestre deschise

noaptea

atunci noaptea

pe drumuri

pe care ne aşezaseră/alţii

fiecare în câte o maşină

fiecare maşină, bineînţeles – în context,

condusă de câte cineva

cineva dintre aceia care ne aşezaseră

pe drumurile

vorbite mai sus, aici, între noi, mai devreme cu câteva cuvinte

eu: poeţi cu nume de femei

poeţi cu înfăţişare de animale

maşini care se mişcă

maşini pentru a se mişca pe drumuri

făcute de alţii  - mai mult sau mai puţin

cunoscuţi

maşini pentru făcut semne

pe lucruri, pe obiecte, pe corpuri, pe trupuri

pe drumuri – pentru a arăta încotro

a merge

maşini care ajută copiii să se nască

maşini pentru sfârtecat trupuri

maşini pentru sfârtecat copaci pomi arbori

iarbă – maşini pentru tocat iarbă

maşini pentru calculat

Orice – nu se ştie ce

Ea: în maşina aceea

nu departe

pe drumul hotărât de alţii

întoarce capul şi priveşte

noi suntem în maşina vecină

drumul continuă

noaptea e plină de lumini

artificiale

e cald

poeţii fumează la marginea drumului

sunt în afara drumului

eu – ar trebui să aleg

mi-aş dori să pot alege

să am de ales

vocea mamei

citind din cartea de citire

ascultă-mă pe mine

până la urmă vom primi un semn

trebuie să ai răbdare

şi să fii atent

poate ar trebui să-i vorbesc mamei

să-i spun că s-au făcut semne

şi că ne vom opri

imediat ce drumul va permite

să vorbim

din nou luminile artificiale în noapte

luminile oraşului

o mamă întinde nişte rufe pe o frânghie

într-o curte ceva mai departe

curând drumul va permite oprirea

pe mâini avem tot felul de semne

noaptea e suficient de senină

încât stelele

o piaţă dintr-un oraş depărtat

despre care aş vrea să vorbesc

maşinile s-au oprit

corpurile se arată – faţă în faţă

mâini care se ating

ea – transparentă

eu –   privirea se mulţumeşte/acum/cu forme/

aflate în memorie

ea – se leagănă

în timp/ce/semnele/tac

undeva nu departe

seminţe plutesc şi se desfac în van

cuvinte se mişcă

la fel ca maşinile la fel ca luminile

oraşului

totul curge

mai departe

ea – translucidă

fum

eu – există vreo limbă în care să putem vorbi

fără ca mama

aş vrea să pot alege aş vrea să tac

în piaţa oraşului depărtat

unde poeţii au nume de femei

înfăţişări de animale

iar maşinile

neutrum: dragostea este adusă în discuţie

semne seminţe şi cuvinte

apă maşini alcool şi fum

chipuri apar vopsite

uneori doar în parte

utrum: maşini pentru sfârtecat trupuri

cuvinte se ciocnesc

se întretaie

muzica ar trebui să urmeze dansul

sau invers

suntem atât de aproape

cât permit ideile

măştile rituale se rostogolesc

de la unul la celălalt

în timp ce amintirea zeilor

se vede în forma locului

în măsura timpului

în felul atingerilor

în ritmul în care respiraţia devine

amintire

băieţi fete noapte masă muzică vin

ani în care am ajuns până aici

tutun arzând

chipuri şi măşti – carne şi hârtie

căzând ridicându-se

trupuri arzând  păsări care s-au oprit

în liniştea pădurii –

- nu

acum nu mă pot întoarce

ştiu că nu există libertate

acolo unde totul este constrâns, este redus

la obligaţia de a alege

mă voi lăsa privit

şi mă voi preface că mă uit

ca toate jocurile - vorbirea

din nou vorbirea

se ajunge la nume şi numere

să fim unul pentru celălalt

gest şi memorie

există locuri şi există spaţii

atingeri

în treacăt

şi în trecere

pe mâini avem semne şi urme

am putea continua

sau ar putea începe

ceva ori nimic

de undeva - / - lumina

şi a fost o seară şi a fost o dimineaţă

piaţa / oraşul depărtat

poeţii dorm în iarbă

în camera mea miroase a ceai

şi a iarbă

apoi o zi în care am făcut ceea ce au cerut ceilalţi de la mine

vocea care se aude e a ei

amintiri

din clipa de faţă

cum ar fi dacă

pentru câteva clipe

am privi împreună

să ne putem permite

pentru câteva clipe

acelaşi semn

erau ani în care îmi plăcea să vorbesc despre

cunoaştere

apoi am adormit pentru scurt timp

şi m-am trezit

iar cel din oglindă

a rostit

litera care nu are sunet

de atunci

melancholia

ea singură

în pragul uşii

nu îmi amintesc drumul

nu l-am gândit

ea singură în lumină

ea – transparentă

fum

ea este

eu singurătatea mea

şi ea

ceea ce pare şi ceea ce este

niciun zeu care locuieşte în text

nu ne mai poate ajuta

acum

singurătatea

va rămâne

în grădină

nu va exista căutare

singurătatea

grădina

ea

a rostit

ultimul

cuvânt

ea

şi a fost o seară

este noapte

este vară

camera are ferestre

deschise

undeva departe

în dealuri scufundate

în întuneric

invers

dorm trupuri

de lut

poeţii sunt în piaţă

în oraşul îndepărtat

şi numără   beau vin şi numără

întâmplările vestmintele războaiele

nopţile cuvintele

ea s-a apropiat

a pornit către mine

a trecut de singurătatea mea

şi nu m-am ferit

ea este acum mai aproape de mine

decât singurătatea mea

ea mă priveşte

cuvintele întâmplările vestmintele

au rămas poeţilor

care sunt tot mai departe

aici suntem doar ea eu

total deschişi

către deschidere/a

ferestrei

deschisă

către o

deschidere

fără limite

ea continuă

să mă privească

privirea înlătură îndepărtează

semnele – nu mai sunt un nume un număr

măştile – se desprind şi cad măştile - platoşe, zboară măştile – păsări se duc spre colţuri de umbră măştile - lilieci pleacă înot măştile - peşti

nu mă feresc

ci stau

în privirea ei

acum nu mai există drum

ea mă cuprinde mă învăluie

în noaptea de vară cu ferestre deschise

ne rostogolim neclintit

prin lanuri care foşnesc tăcere

prin valuri care zbat împietrit

dincolo de oglinzi/în care poeţii

s-ar vrea văzuţi precum în ochii

mame / lor

uneltele au fost acoperite de uitare

vieţuitoarele sunt în vizuine

lucrurile şi-au pierdut forma

în întuneric

pulberea a acoperit focul

de mai înăuntru decât apropierea

ea

se arată

/ceea ce este şi ceea ce nu este/

/aşa cum este şi aşa cum nu este/

a fi şi a nu fi

căci

lupta cu îngerul

înseamnă – de fapt –

a face dragoste

cu necunoscut

îngerul domnului

necunoscut

o noapte întreagă

cât va dura această noapte

va fi fost o seară va fi fiind o dimineaţă

cine suntem atunci când vorbim

în timp

roata

odată cu ea

repetiţie

de la sfârşit luminii până la început luminii

ea

a face dragoste

înseamnă

lùpta şi a luptà cu îngerul

apoi

:

ziua

toată noaptea

lupta

îngerul

ea

a face

dragoste

apoi: ziua

/a fost o seară/

fereastra este deschisă

lumina

respiraţie

amintire

roata

repetiţie

ea îmi vorbeşte

cu trupul ei din trupul meu

trebuie

să pleci

oricând

ar putea veni

cineva

s-ar putea

întâmpla

să ne vadă

să fim

văzuţi

aşa

ar începe

totul

şi nu

vreau

aceasta este bucuria

aceasta suntem noi

nu vom face din dragoste

ritual sau poveste

nimic nu începe

niciun nume

totul este

/şi/continuu

este lumină

suntem în grădină

parcul este pustiu

plouă

grădina

pustie

lumina

ploaia

apoi

ea

această grădină nu are ziduri sau garduri sau oprelişti sau pază

ea

doar

este

ca şi ploaia

ca şi noi

ca şi bucuria

ca şi dragostea

priveşte

acum

nu mă mai poţi

vedea

parcul era pustiu în ziua cu ploaie

iar aleile nu aveau sfârşit

şi se întretăiau şi se bifurcau

şi îşi schimbau direcţiile

continuu

ea

noi

amândoi

ceea ce este

dragostea

ne vom vedea

când mă vei găsi

ea

am

rămas

în grădină

ploaia

în noaptea aceea

poeţii erau în piaţă

ei le-au spus tuturor

că vor juca şah cu ipostazele lor feminine

şi vor dansa

după ce oraşul s-a proclamat deschis

şi le-a oferit poeţilor cupe cu cucută

spre a îşi potoli setea provocată

de dansul lor tot mai înflăcărat

s-a pornit o ploaie de foc

şi totul a fost cuprins de flăcări

şi a ars până nu au mai rămas

decât acele lucruri sau semne

care nu se consumă în foc

apoi a venit un val mare de apă

care a stins focul

şi a acoperit totul

apa era atât de sărată

încât poeţii au prins – la suprafaţă –

o crustă groasă de sare

încât păreau împietriţi în formele de sare

când s-au retras apele /

când apele au curs mai departe

deşi ei continuau să danseze

înăuntru

în ferenezia dansului dinăuntru

corpurile poeţilor – corpurile poetice ale poeţilor -

au degajat / emanat o asemenea căldură

încât crusta de sare a fost calcinată

şi a început să crape

şi să se desprindă

fusese seară, apoi noapte

şi a venit dimineaţa

soarele a apărut şi a uscat

ultimele picături de apă

şi sarea care acoperea tot

apoi a venit vântul

şi a spulberat sarea

uscată şi făcută pulbere

şi atunci poeţii

s-au pomenit goi şi singuri

într-un loc în care nu mai rămăseseră

decât acelea care nu pot fi consumate de foc

luate de apă

topite de soare

spulberate de vânt

şi atunci poeţii s-au oprit din dans

şi-au strâns tablele de şah

şi-au resorbit ipostazele feminine fiecare din ei în sine

şi apoi s-au aşezat s-au privit

unii pe alţii şi fiecare în ochii celorlalţi

celuilalt

şi

pentru câteva clipe

s-au odihnit

în tăcere

apoi au plecat

să planteze o pădure

şi să se stabilească în ea

căci oraşele

/oricât de îndepărtate sau de apropiate/

se vădiseră

a fi

în van

Tags:

Comments are closed.